- Sve o posredovanju

Zašto mi agenti traže fotokopiju ličnu kartu ?

Članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, posrednici u prometu i zakupu nekretnina svrstani su kao obveznici tog zakona.

Član 17… Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma između ostalog nalaže Posredniku da prilikom identifikacije lica sa kojim uspostavlja poslovni odnos (Prodavac, Kupac…), pribavi fotokopiju ličnog dokumenta tog lica.  Obveznik je dužan da na toj fotokopiji upiše datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid. Fotokopiju iz ovog stava obveznik čuva u skladu sa zakonom.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,
Član 12….
Obrada podataka bez pristanka stranke je dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, ili ugovorom zaključenim između lica i posrednika  kao i radi pripreme zaključenja ugovora

Оставите одговор