- Sve o posredovanju

Registar posrednika – Šta je to ?

Onaj ko Vam se predstavi kao Posrednik ili agent za nekretnine a nije upisan u Registar posrednika na sajtu ministarsta, taj ne ispunjava zakonske uslove i takvo poslovanje je nelegalno i kažnjivo. Molimo Vas da takvog “posrednika” prijavite tržišnoj inspekciji.

Na strainci Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija možete proveriti sve podatke o posredniku i licima sa položenim stručnim ispitom (licenca).

Kliknite ovde i proverite posrednika

Registar posrednika obezbeđuje visoki stepen pravne sigurnosti učesnicima u kupoprodaji nekretnina i isključuje mogućnost za nelegalno obavljanje poslova posredovanja.

Оставите одговор