- Korisni saveti

Kome treba saglasnost za prodaju stana ?

Naši prodavci često zaboravljaju dan kada su stali na „ludi kamen“ i kada su sa osmehom slušali tekst Duška Radovića koji im je čitao matičar.

Pored slathih reči iz pomenutog citata, Matičar se obavezno dotakne i dela Porodičnog zakona koji se odnosi na imovinu bračnih drugova i ukratko daje pojašnjnje šta predstavlja zajedničku a šta posebnu imovinu supružnika

Ovom prilikom podsećamo na neke članove Porodičnog Zakona koji se odnose na imovinu supružnika.

…Član 29
 • Imovina supružnika može biti zajednička i posebna imovina.
 • Supružnici mogu, pod svoje imovinske odnose urediti bračnim ugovorom.

I Posebna Imovina

…Član 168
 • Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu.
 • Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka, nasleđem, poklonom, deobom zajedničke imovine ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.
Upravljanje i raspolaganje
…Član 169

Svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom.

 

II Zajednička imovina

Pojam zajedničke imovine

Sticanje

…Član 171
 • Imovina koju su supružnici stekli toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu.
 • Supružnici mogu bračnim ugovorom drugačije urediti svoje imovinske odnose.

 

Upravljanje i raspolaganje
…Član 174
 • Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno.
 • Smatra se da poslove redovnog upravljanja supružnik uvek preduzima uz saglasnost drugog supružnika.
 • Supružnik ne može raspolagati svojim udelom u zajedničkoj imovini niti ga može opteretiti pravnim poslom među živima.
Upisivanje u javni registar
…Član 176.
 • Smatra se da su supružnici izvršili deobu zajedničke imovine ako su u javni registar (Katastar) prava na nepokretnostima upisana oba supružnika kao suvlasnici na opredeljenim udelima.
 • Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud.

… DA UPROSTIMO :

Imovina koju je supružnik stekao na bilo koji način pre zaključenja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu pa mu za otuđenje takve imovine (prodaja, poklon…) nije potrebna saglasnost bračnog druga.

Takođe, Imovina koju je supružnik stekao u toku braka, nasleđem (ostavinskim Rešenjem) ili poklonom (Ugovor o poklonu), takođe predstavlja  njegovu posebnu imovinu pa mu za otuđenje takve imovine nije potrebna saglasnost bračnog druga.

Imovina koju je supružnik stekao u toku braka, bilo kojim pravnim poslom, (Ugovorom o kupoprodaji, doživotnom izdržavanjem, finansiranjem izgradnje…) osim Ugovora o poklonu,, predstavlja zajedničku imovinu oba supružnika čak i kada je u katastru ili drugim javnim evidencijama upisan samo jedan supružnik kao imalac prava svojine (vlasnik). U tom slučaju je potrebna saglasnost drugog supružnika.

Ukoliko je jedan od supružnika kupio stan u toku braka, takav stan se smatra zajedničkom imovinom oba supružnika osim:
 1. ako prilikom kupovine, drugi supružnik nije dao izjavu da će kupljeni stan predstavljati posebnu imovinu njegovog supružnika.
 2. ako supružnici nakon sticanja stana zaključe Ugovor o raspodeli bračne imovine po kojem takav stan pripada jednom od supružnika
 3. ako je podelu bračne imovine izvršio Sud na osnovu Sudske odluke.
U ovim slučajevima, za otuđenje stana, nije potrebna saglasnost drugog supružnika

 

 

Оставите одговор