- Sve o posredovanju

Koliko posrednika angažovati ?

Kažu da je dobro kada na tržištu postoji konkurencija, međutim, Prodavac i Kupac stana obično naprave grešku angažujući veliki broj posrednika.

Prodavci smatraju da povećavaju verovatnoću prodaje stana, angažujići veći broj posrednika jer će njihova nepokretnost biti zastupljenija na tržištu pa će je tako uočiti veći broj potencijalnih Kupaca ali Kupci ne poklanjaju pažnju nekretnini koju desetak posrednika oglašava na različite načine a pritom se ne proda u kratkom roku, smatrajući da nekretnina ima pravne ili faktičke nedostatke. Postavlja se pitanje kakvi su ti posrednici i na koji način će nepokretnost prezentovati Kupcu.

Studija pokazuje da se, angažovanjem više od 3 (tri) posrednika, postiže suprotan efekat.

Kupac koji angažuje veliki broj posrednika, gubi kredibilitet i diskreciju. Takvom Kupcu se dešava da mu isti stan prezentuje više puta različiti posrednici jer pre zakazivanja prezentacije stana ne predoče kupcu u realne karakteristike stana.

Angažovanjem samo jednog Posrednika, Prodavqc najčešće postigne bolju cenu i bolje uslove kupoprodaje, jer tada važi zakon ponude i potražnje kao i na svakoj pijaci. Ako određeni proizvod postoji samo na jednoj tezgi onda se postigne veća cena tog proizvoda. Naravno ukoliko je cena realna.

Оставите одговор