- Sve o posredovanju

Koliko košta agencijska provizija, ko i kada je plaća ?

Agencijska usluga koju pružamo nije besplatna ali nije ni skupa. Uobičajena cena agencijske usluge na teritoriji Beograda koju nalogodavci Prodavci i Kupci plaćaju iznosi 2% od ugovorene kupoprodajne cene. Plaća je Nalogodavac koji je angažovao agenciju i zaključio ugovor o posredovanju. Uslugu plaćate samo u slučaju ako smo uslugu izvršili odnosno ako smo na bilo koji način doveli Prodavca u vezu sa Kupcem odnosno sa njim povezana lica sa kojima je došlo do zaključenja pravnog posla odnosno realizacije kupoprodaje, razmene nekretnine… U ostalim slučajevima ne postoji obaveza plaćanja.

Član 20. Zakona o posredovanju …

„Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u momentu zaklјučenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaklјučenja predugovora za koji je posrednik posredovao. Posrednik ne može zahtevati delimično plaćanje posredničke naknade unapred, odnosno pre zaklјučenja predugovora, odnosno ugovora za koji je posredovao”.

Оставите одговор