Stopirana prodaja stanova na legalizaciji

Stopirana prodaja stanova na legalizaciji

Donošenjem  izmenama i dopunama  Zakona o ozakonjenju objekata  država je rešila da stavi stvari na svoje mesto.

Između ostalog deo zakona se odnosi i na ZABRANU PROMETA STANOVA U POSTUPKU LEGALIZACIJIE.

Zakon nalaže Sekretarijatu za poslove legalizacije da Katastru dostavi spisak nelegalnih objekta radi upisa zabeležbi o zabrani otuđenja takvih nekretnina do okončanja postupka legalizacije.

A to dalje znači da se kod Javnog beležnika NE MOŽE OVERITI Ugovor o kupoprodaji i preneti pravo svojine na potencijalnog kupca.

Rok za ozakonjenje objekata po ovom zakonu je 5 (pet) godina.


Оставите одговор