- Korisni saveti

Da li mogu da prodam stan u postupku legalizacije ?

Legalizacija-ozakonjenje je skraćeni postupak dobijanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte:
1. izgrađene bez građevinske dozvole;
2. za objekte za koje postoji odobrenje za gradnju – građevinska dozvola ali je prilikom  gradnje odstupljeno od projekta

Ukoliko ste vlasnik stana u objektu za koji je pokrenut postupak legalizacije možete ga otuđiti pravnim poslov (prodati, pokloniti…)  ali je neophodno prilikom overe priložiti  sledeću dokumentaciju:

1. izvod iz lista nepokretnosti  (vlasnički list) za katastarsku parcelu na kojoj se objekat nalazi
2. kompletan Imovinsko-pravni sled dokumentacije kojom se dokazuje veza vlasnika objekta ili stana sa vlasnikom zemljišta;
3. uverenje sekretarijata za legalizaciju da je  pokrenut postupak legalizacije-ozakonjenja za objekat odnosno stan (ne starije od 6 meseci);
4. Izvod iz projekta izvedenog stanja ili nalaz veštaka građevinske struke kako bi se identifikovao predmetni stan (struktura, kvadratura, položaj…).

Ukoliko javni beležnik smatra da posedujete ovu minimalnu dokumentaciju, odobriće selemnizaciju-overu Ugovora o kupoprodaji uz upozorenje o pravnom statusu nepokretnosti.

Napominjemo da  osnovni uslov za legalizaciju čini dokumentacija iz koje se vidi „pravna veza“  vlasnika  zemljišta i objekta na zemljištu. Ako veza ne postoji, objekat se ne može legalizovati a samim tim ni otuđiti.

5

Оставите одговор